• Caption: Tuna head. Tokyo - Tsukiji fish market
Photos